نی انبان را بیشتر بشناسیم


نی انبان را بیشتر بشناسیم

نی انبان را بیشتر بشناسیم

نی انبان . [ ن َ / ن ِ اَم ْ ] (اِ مرکب ) نام سازی که از نی و چرم سازند. (غیاث اللغات ). نوعی از نی که متصل است به انبانی پر از هوا و آن را می نوازند. (ناظم الاطباء). رجوع به نای انبان شود :
افعی چو نی انبان و کشف کاسه رباب است .

منوچهری .

گاه شیخم گاه رندم گاه صوفی گاه مست
گاه صرنا می نوازم گه نی انبان می زنم .

ملا فوقی (از آنندراج ).

نی انبان را بیشتر بشناسیم

نی‌انبانی از سوئد.

نی انبان یکی از قدیمیترین سازهایی است که در کشورهای زیادی آن را به عنوان ساز اصیل می‌شناسند ولی شکل ظاهری آن مقداری با هم تفاوت دارد. در زمان‌های قدیم مردمی که از جایی به جای دیگر می‌رفتند، این ساز را نیز با خود جابه‌جا می‌کردند وبا تغییر دادن شکل ظاهری آن، آن ساز را در منطقهٔ جدید مورد استفاده قرار می‌دادند و پس از مدتی جز سازهای سنتی آن منطقه درمی‌آمد. با اینکه این ساز در کشورهای مختلف از نظرشکل و صدا تفاوت‌هایی دارد، ولی نمی‌توان گفت که مشابه یکدیگر نیستند.

این ساز کمی بزرگتر از دوزله معمولی (و گاه با هفت سوراخ) که انتهای قمیش دار آن به کیسه‌ای به نام «انبان» الصاق و دقیقاً «هواگیری» شده‌است که از این نقطه الصاق هوا خارج و داخل نشود، در نزدیکی محل الصاق دوزله لوله دیگری به طول نامعین خارج شده (محل خروج این لوله نیز به دقت هواگیری شده) که نوازنده آن را به دهان می‌گذارد و از این طریق کیسه را پر باد می‌کند و در نتیجه فشاربازو آرنج بر روی کیسه که هنگام نواختن آن را زیر بغل گرفته‌است؛ هوا را به داخل لوله دوزله می‌فرستند و با انگشتان خود سوراخها را باز و بسته می‌کند.

نی انبان بوشهری

از دو قسمت نی (نی جفتی) و انبان (حنبون) كه از پوست حیوان است درست می شود .

این ساز در استان های جنوبی كشور مخصوصا بوشهر بسیار پر طرفدار است

شور و هیجان بسیار زیادی كه در صدای این ساز است با مردم خون گرم جنوب گره خورده است

همچنین از این ساز نه تنها در مراسم های شادی استفاده می شود

بلكه در مراسم عزاداری نیز استفاده می شود …

در ادامه مطالب كاملتری در مورد این ساز برای شما در سایت قرار خواهیم داد

نگرش این سا

 

مقالات مرتبط

1 دیدگاه

یک دیدگاه

طراحی سایت