نقش رهبر ارکستر


رهبر ارکستر رهبر ارکستر سرپرست گروهی از اجرا کنندگان موسیقی و تجسم مسئولیت و راهبری است.

سازهای» او، مجموعه سازهای ارکستر و گروه كر است.

او اجراکنندگان را هماهنگ می کند و آنها را وامی دارد تا همراه یکدیگر ترجمانی پرمعنا از اثر موسیقی ارائه دهند.

بسیاری از رهبران ارکستر – اما نه همگی آنها برای نمایاندن وزن و ضرب و نیز ضرباهنگ و تمپوی موسیقی، باریکه چوبی موسوم به باتون  در دست می گیرند.

آنها با دست دیگر، توازن میان بخش های گوناگون سازی یا آوازی را چنان برقرار می کنند

که به واسطه آن مهم ترین ایده های موسیقایی موجود در اثر متجلی شود.

شیوه های رهبری این انسانهای مقتدر بسیار متفاوت است اما، به طور معمول

رهبر ارکستر دست چپ را برای نمایاندن راهنمایی های بیانی و اشاره به نوازندگان به کار می گیرد.

بخش عمده کار رهبر ارکستر هنگام تمرین های مکرر با ارکستر انجام می گیرد

جایی که بارها بر دشواری های تکنیکی و عوامل بیانی تمرین می شود

تا به رضایت او بینجامد. رهبر ارکستر هنگامی که صدها ساز و آوازخوان همزمان به اجرای موسیقی می پردازند

باید بتواند خطاهای اجرایی و نیز نوازندگان یا آوازخوانانی را که اجرایی نادرست دارند تشخیص دهد.

رهبر ارکستر، پارتیتور ارکستر را خوانده و آن را در ذهن «می شنود»

نقش رهبر اركستر

نقش رهبر اركستر

آنها اغلب پارتیتور را به ذهن می سپارند تا بتوانند

بدون دغدغه تعقیب نت ها بر صفحة پارتیتور، نگاه اجرا کنندگان را متوجه خود کنند

و از این راه تحقق نکته های ظریف اجرایی و بیانی مورد نظرشان را در اختیار گیرند.

رهبران مختلف ارکستر ممکن است هنگام اجرا، ملتهب و برانگیخته،

خوددار، ملایم و آرام یا خشک و تند و تیز به نظر آیند اما نمود ظاهرى آنها هرچه باشد

همگی در تکاپوی جلوه گر ساختن مفهومی جامع از اثر هستند.

پیشینه اغلب رهبران ارکستر شامل استادی در نواختن دست کم یک ساز و مطالعه ای گسترده در ارکستراسیون

تئوری موسیقی و آهنگسازی است. آنها می توانند

به هنگام لزوم دیپلمات، دیکتاتور یا آموزگار باشند؛ نقش آنان در نظر مردم همواره دلفریب ترین نقش در حرفه موسیقی بوده است.

از اوایل سده نوزدهم، آهنگسازان به نگارش آثاری پرداختند که به گونه ای فزاینده پیچیده تر می شد

و اجرای آنها به شمار هرچه بیشتری از نوازندگان و آوازخوانان نیاز داشت.

این روند، زمینه ساز ظهور رهبران چیره دست شد کسانی که بتوانند

تمام توانمندی های ارکستر را یکجا به کار گیرند و با آنها تعبیری با معنا از اثر پدید آورند.

پیش از سده نوزدهم، ضرب موسیقی در ارکستر توسط نوازنده ویولون اول

نوازنده ساز شستی دار و یا توسط هر دو آنها برای دیگر نوازندگان معین می شد.

عنوان کنسرت مایسترا اصطلاح آلمانی و متداول در ایران که هنوز نیز رایج است

از این سنت قدیمی سرچشمه گرفته است. کنسرت مایستر در ارکستر سنفونیک امروزی، نوازنده ویولون اولی است

که در نزدیک ترین مکانی سمت چپ رهبر ارکستر می نشیند.

در آثار سنفونیک، قسمت های ویژه ویولون سولو توسط کنسرت مایستر نواخته می شود.

او با دقت بر نکته های اجرایی دیگر نوازندگان و نیز وارسی کوک سازها – پیش از آمدن رهبر ارکستر بر صحنه – دستیار رهبر ارکستر نیز هست.

 

کپی بدون ذکر نام و لینک سایت موسیقی ماهور ممنوع می باشد .

شما می توانید هر نتی که نیاز دارید (اپرا،سمفونی،ملودی و …) در هر سبکی (عربی،جز،کلاسیک و …) از بانک نت موسیقی ماهور دانلود کنید .

همچنین شما می توانید از مقالات آموزشی نوازندگی رایگان ما همراه با پشتیبانی اینترنتی استفاده کنید .

مقالات مرتبط

0 دیدگاه

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد

    طراحی سایت