آموزش رایگان گیتار پاپ (جلسه پنجم)


ضمن تشکر بابت همراهی شما به جلسه پنجم آموزش گیتار پاپ رسیده ایم . شما دوستان گرامی می توانید جلسات قبل را از طریق لینک های زیر دنبال کرده و مطالعه کنید  با تشکر :

 

 آرپژ:

برای آرپژ نیز همانند ريتم عمل می شود

حرکتی است موزون که بطور منظم با دست راست تکرار شده و یک عمل ريتميک محسوب می شود . با این تفاوت که از ضرب و ACCENT تشکیل نمی شود و بلکه از زدن سیم ها بوسیله انگشتان مختلف دست راست تشکیل شده است. میتوان گفت که آرپژ حرکتی است بین ریتم و ملودی. آرپژ نیز همانند ریتم تعداد محدودی ندارد و ممکن است در یک وزن آرپژهای مختلفی اجرا شود. بنابراین ممکن است آرپژی را اینجا ببینید که در جای دیگر نباشد و یا در جای دیگری

 

با آرپژی برخورد کنید که در این کتاب نباشد، اما سعی شده است که مجموعه ای از زیباترین آرپژها را در این قسمت بگنجانیم.

 

 ارتباط ریتم و آرپژ:

 

در اجرای قطعات این کتاب در ابتدای قطعه وزن مشخص می شود . حال می توان این قطعه را با آرپژی مربوط به این وزن و یا با یک ریتم مربوط به این وزن اجرا کرد یا در صورت کار آمد بودن پنجه از انواع آن استفاده کرد و آرپژها و ریتم را بدون خارج شدن از ضرب تعويض نمود که به این عمل پاساژ میگویند که باعث زیباتر شدن قطعه میشود.

 

 زیباتر نواختن آرپژ:

 

برای نواختن آرپژ باید انگشت شست کاملا آماده و صاف باشد و به نرمی و به راحتی انگشتان را تکان دهید سعی کنید همانند زدن ريتم همراه با زدن آرپژ ضرب پانیز اجرا کنید. البته پازدن آکادمیک نیست ولی اگر کسی بتواند آنرا انجام دهد خوب است و به درک ریتم کمک می کند.

طراحی سایت