طرز نشستن در گیتار کلاسیک


طرز نشستن در گیتار کلاسیک

 

به دلیل اختلاف آشکار جسمی بین افراد، این نظر وجود دارد که طرز نشستن هر نوازنده باید متفاوت باشد. اگر چه و در این حرف نهفته است، ولی شما باید متوجه باشید که همیشه قوانین مشخصی وجود دارند که باید آنها را باد وقتی این قوانین خوب فهمیده شوند به همان صورتی اجرا خواهند شد که می خواهیم . گیتار باید عضوی از بدن راننده محسوب شود نه به صورت سازی که برای نواختن با آن در جدال باشیم و این حالت خودآمیختگی با گیتار حتی قبل از اینکه یک نت نواخته شود ، باید پدید آید .

 

قوانین مهم

 

مهم است که شما همیشه با یک صندلی و زیر پایی کار کنید و زیر پایی را به فاصله ۱۵ سانتی متر از پایه چپ صندلی قرار دهید. همیشه روی لبه جلویی صندلی بنشینید تا از برخورد انحنای تحتانی گیتار با صندلی جلوگیری شود.

عکس ۱) ارتفاع صندلی و زیر پایی باید به نحوی باشد که ران چپ شما شیب ملایمی به طرف بدن شما داشته باشد (عکس ۱).

پای چپ شما باید زاویه قائمه نسبت به زمین داشته باشد (عكس ۲) و نباید اجازه داد که با فشار گیتار فرم به هم بخورد .

همان طور که در عکس ۱ می بینید ، پشت باید صاف و سر روی بدن راحت باشد نه آنکه روی گیتار خم شود. با توجه به عکس ۲، بدن باید کاملا صاف و عمودی باشد و گیتار با زاویه ۴۰ درجه نسبت به زمین نگهداشته شود. در این صورت سر گیتار زیر سطح دید شما قرار می گیرد و زیاد افقی نخواهد بود.

طرز نشستن

نشستن در گیتار کلاسیک

نشستن در گیتار کلاسیک

 

 

پای چپ با زاویه قائمه نسبت به زمین قرار دارد سر گیتار زیر سطح دید قرار می گیرد .

پای چپ شیب ملایمی به طرف بدن دارد همانطور که با خط نقطه چین نشان داده شده است

 

 

پای راست باید طوری گذاشته شود که کف پا درست نی قرار گیرد (عکس ۲). کف پا نباید کاملا روی زمین قرار گیرد

این کار تعادل شما را به سمت چپ به هم می زند و باعث پشت درد می گردد.

عکس ۲ طرز صحیح تعادل را نشان میده پای راست اشتباه گذاشته شده است پای چپ در زاویه صحیحی قرار ندارد.

 

نشستن ناصحیح

نشستن ناصحیح

عکس ۳ طرزنشستن ناصحيح. .

 

 

نشستن از بالا

نشستن از بالا

تصویر از بالا (نمودار ۱).

گیتار باید در زاویه قائمه نسبت به پای چپ قرار داده شود. قسمت بالای بدن از ناحیه کمر باید

چرخش ملایمی به طرف چپ داشته باشد به نحوی که انحنای فوقانی گیتار فقط روی قسمت راست سینه شما قرار گیرد و نه به صورت کاملا صاف. این موضوع بسیار مهم است چون این حالت آزادی حرکت کاملی را به بازو و دست چپ شما می دهد.

دیاگرام ۱: نحوه نشستن از بالا

 

طراحی سایت