آموزش رایگان تئوری موسیقی (بخش چهارم)


آموزش رایگان تئوری موسیقی از پرطرفدارترین نوشته های سایت بزرگ موسیقی ماهور است و این باعث افتخار ماست كه همراهانی چون شما داریم ، كه به فراگیری علم موسیقی می پردازید ، شما می توانید بخش های قبل را از طریق لینك های زیر مطالعه كنید :

آموزش رایگان تئوری موسیقی (بخش اول)
آموزش رایگان تئوری موسیقی (بخش دوم)
آموزش رایگان تئوری موسیقی (بخش سوم)

 

میزان های ساده :

میزان های هستند که همیشه عدد بالایی یا صورت کسر اعداد ۲ ،۳ ، ۴ باشد .

مخرج یا عدد پایینی میتواند ۲ ، ۴ ،۸ ، ۱۶ ، ۳۲ ، ۶۴ باشد .

در میزان های ساده هر ضرب معادل نت های عادی مثل سفید و سیاه یا چنگ است .

 

جدول کسر میزان های ساده :

جدول میزان نماهای ساده

جدول میزان نماهای ساده

 

کسر میزان های ترکیبی :

صورتشات یا همان عدد بالایی در میزان نما همیشه یکی از اعداد ۶ یا ۹ یا ۱۲ است ، میزان نما های ترکیبی نشان دهنده میزان هاییست که که هر ضرب آنها معادل یک نت نقطه دار است .

فرمول تشکیل شدن میزان نماه های ترکیبی یک میزان ساده ضرب در عدد سه دوم است .

 

برای همین اگر می خواهیم یک میزان ترکیبی را ساده کنیم که بیشتر آن را درک کنیم آن را تقسیم بر سه دوم می کنیم .

برای مثال : میزان نمای ۹ چهارم

تسیم بر سه دوم شود

عدد حاصل سه دوم است

پس در میزان نمای ۹ چهارم هر میزان سه ضرب دارد و هر ضرب یک فید نقطه دار است .

 

جدول کسر میزان های ترکیبی :

 

جدول میزان نماهای ترکیبی

جدول میزان نماهای ترکیبی

 

میزان نماهای (کسر میزان) لنگ یا مختلط :

به این دلیل به انها مختلط می گویند که از تلفیق ۲ میزان ساده و ترکیبی به وجود میایند . صورت میزان نماهای لنگ معمولا ۵ ، ۷ ، ۸ ، ۱۱ ،۱۳ است. و مخرج : ۲ ، ۴ ، ۸ ، ۱۶ ،۳۲ و…

 

جدول میزان نماهای لنگ ساده :

جدول میزان نماهای لنگ

جدول میزان نماهای لنگ

 

نکته : هرگاه یک کسرمیزان لنگ ترکیبی دیدیم به سه دوم تقسیمش می کنیم تا کسر ساده به دست بیاید .

تقسیمات داخلی نت ها :

تریوله (سه بردو) : اجرای سه نت در زمان دو نت از همان نوع را تریوله می گویند.

مثلا اجرای سه نت چنگ در مدت زمان دو نوع چنگ

 

سیکستوله (شش بر چهار) :

اجرای شش نت در زمان چهار نت از همان نوع

 

دوئله (دوبرسه) :

فقط در میزان های ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد و به معنای اجرای دو نت در زمان سه نت از همان نوع است .

 

 

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلا - فروش ویلا - ویلا شمال