موسیقی درمانی چیست ؟


در مورد اینکه موسیقی درمانی چیست ؟

بخشی گسترده در سایت ما موجود هست که می توانید ای این قسمت مطالعه کنید :

دسته بندی موسیقی درمانی

اما مطلب امروز در مورد کلیت موسیقی درمانی یا میوزیکولوژی (Musicology) است که امیدواریم مورد قبول شما دوستان واقع شود :

موسیقی درمانی چیست؟

موسیقی درمانی عبارت است از:

کاربرد موسیقی و برنامه های موسیقی از جهت توان بخشی بیماران جسمانی و روانی

انجمن موسیقی درمانی آمریکا(National Association) موسیقی درمانی را این گونه تعریف می کند:

استفاده و کاربرد موسیقی در جهت برخی اهداف درمانی که می تواند مواردی از جمله ایجاد تقویت و ساماندهی سلامت روحی و جسمی افراد را به دنبال داشته باشد.

 

Musicology

Musicology

 

انجمن حرفه ای موسیقی درمانگران (Association of professional music) موسیقی درمانی را این گونه تعریف می کند:

ابزار و شبکه های ارتباطی برای ایجاد رابطه متقابل بین بیمار و درمانگر که می تواند هم در وضعیت بیمار و هم در شیوه ی درمان تغییراتی ایجاد کند. در موسیقی درمانی دو روش فعال و غیرفعال رواج فراوانی دارد. در روش غیرفعال، شنیدن موسیقی و در روش فعال نواختن، خواندن و حرکات موزون پیرامون موسیقی، مورد نظر است.

در روش موسیقی درمانی غیرفعال، بیشترین تأثیر و عملکرد در جهت برانگیختن و تأثیر بر واکنش های عاطفی و ذهنی است.

در حالی که در روش موسیقی درمانی فعال، واکنش های مختلف عاطفی، ذهنی، حسی و حرکتی تحریک و برانگیخته می شوند. برنامه و روش های موسیقی درمانی، متنوع و متناسب با نیاز افراد تنظیم و تدارک دیده می شود. محورهای اصلی برنامه های موسیقی درمانی شنیدن موسیقی مناسب و آرام بخش، نواختن موسیقی در گروه های منظم یا انفرادی، خواندن آوازها، ترانه های فردی و یا گروهی(کر)، حرکات موزون پیرامون موسیقی، آهنگسازی و سرودن شعر و ترانه متناسب با نوع موسیقی، است.

سایت بزرگ موسیقی ماهور

کپی بدون لینک مستقیم به مطلب ممنوع می باشد .

 

0 دیدگاه

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد

    طراحی سایت