اشاره ای به موسیقی ملل مشرق


اشاره ای به موسیقی ملل مشرق در گذشته :

مصری ها:

مصری ها از موسیقی بهره داشته اند و آلات موسیقی از قبیل چنگ، طنبور، نی ساده، نی مضاعف ،بوق، سیتار، سنج، طبل و …

١. مصریها چهار قسم نی داشته اند:

۱- نی ساده که از یک لوله تشکیل می شده.

۲- یک قسم نی که مانند هبوا» دو زبانه داشته.

3- نی دوشاخه که دارای دو لوله موازی بوده و به یکدیگر اتصال می یافته.

4- نی دوشاخه که شاخه های آن موازی یکدیگر نبوده و زاویه ای را تشکیل می داده که رأس آن به هم متصل بوده است.

 

 سیتار

تقریبا شبیه به چنگ بوده ولی سیم های آن در م وقعی که می نواخته اند موازی سطح افقی واقع می شده در صورتیکه تارهای چنگ عمود بر سطح زمین است. سیتار مصری مختلف و در ابتداء خیلی کوچک بوده و به تدریج بزرگتر شده و بر عده سیم های آن افزوده اند، یک قسم چنگ هم معمول بوده که به خلاف سایر چنگ ها کاملا قابل حمل و نقل بوده و معمولا آن را روی یکی از شانه ها می گذاشتند و می نواخته اند و بیش از سه یا چهار سیم نداشته و شبیه به کمانی بوده که سیم ها به دو طرف آن متصل می شده و در موقع نواختن مانند سیتار سیم های آن به موازات سطح افقی واقع می شده و گاهی در اثر مختصر انحرافی زاویه کوچکی با امتداد قد انسان تشکیل می داده است.

 

دایره میان آنها مرسوم بوده. همچنین یک قسم ساز مضرابی شبیه به سه تار ایرانی داشته اند که دارای سه یا چهار سیم بوده و فرنگی ها آن را اول نمونه گیتار می دانند.

اختراع یک قسم ارگ را که دارای لوله های متعدد بوده نیز به مصریها نسبت می دهند.

از نقاشیهائی که روی ظروف قدیم مصر شده و الات ضربی مختلفی که داشته اند چنین بر می آید که رقص نیز بین آنها مرسوم بوده و مصری ها به این امر علاقه داشته اند.


(اگر از خواندن این چنین مطالبی لذت می برید می توانید از اینجا دیگر مطالب موسیقی ایرانی را مطالعه کنید

مطالب پیشنهادی :

ردیف های موسیقی دستگاهی

مد و مقام در موسیقی ایرانی

معنی آواز در موسیقی ایرانی)


در ادامه مطلب اشاره ای به موسیقی ملل مشرق :

سومری ها:

بطوریکه از تاریخ برمی آید موسیقی در تشریفات و رسوم مذهبی سومری ها اهمیت داشته.

در میان آثاری که از آنها به دست آمده یک قطعه نقش برجسته ای است که شامل دو قسمت است:

در قسمت پائین سازی است شبیه به سیتار و چنگ که در قاعده آن جعبه ای برای انتشار و انعکاس صدا تعبیه شده و نوازندهای آن را با دو دست می نوازد. در قسمت بالا هم چهار نفر موسیقیدان دیده می شود که یکی از آنها جامهای بلند بر تن دارد و صفحه ای مدور را در یک دست گرفته و در دست دیگر چیزی شبیه به چکش دارد. نفر دیگر مشغول دست زدن است و یک نفر هم آواز خوان می باشد و چنین به نظر می رسد که این اشخاص مأمور اجرای قربانی هستند و این کار را با رسوم و تشریفات خاصی انجام می دهند.

عیلامیها:

عیلامیها نیز موسیقی را هنگام برپاکردن رسوم مذهبی به کار می ب رده اند. آلات موسیقی آنها یکی دو قسم چنگ، نی ساده ومضاعف و بعضی آلات ضربی بوده. از جمله سازی داشته اند شبیه به سنتور که بعدها تغییر شکل داده و کامل شده و سازهای کلاویه دار فرنگی را که کامل ترین آنها پیانوست از روی آن ساخته اند. از نقوش برجسته آثار عیلامی دو نمونه کامل از ارکستر آنها که یکی دسته نوازندگان و دیگری دسته سرایندگان است به دست آمده و در «بریتیش میوزیوم» است.

دسته نوازندگان از یازده ساززن تشکیل می شود که هفت نفر آنها چنگ می نوازند و دو نفر نی مضاعف می زنند و یک نفر سازی شبیه به سنتور می نوازد و نوازنده های دیگر هم یک قسم آلت ضربی می زند. در دسته سرایندگان نه بچه و شش زن شرکت کرده اند.

زنی که در جلو واقع شده راهنمای سایرین است و زن دیگر دست زیر چانه گذاشته که عادت اغلب خوانندگان مشرق زمین است. سایر زنها و بچه ها هم دست می زنند.

 

آسوری ها:

خداهای آسوری دوستدار موسیقی بوده و آسوری ها برای خاطر آنها در موقع عبادت و پرستش ارباب انواع، موسیقی مخصوصی به کار می برده اند.

آلات موسیقی آنها چنگ، سیتار، نیساده و مضاعف و بوق و طنبور بوده. در آثاری که از آسوری ها به دست آمده نمونه های مختلفی از نوازندگان آسوری دیده می شود و اغلب آنها به صورت تک نوازی است. فقط در یکی از این نقش هایک ارکستر چهار نفری به نظر می آید که دو نفر آنهاسازی که بین چنگ و سیتار است می نوازند و دو نفر دیگر آلات ضربی می زنند.

 

سایر ملل شرقی :

سایر ملل مشرق زمین که تاریخ انها با تاریخ کشور ما بی رابطه نیست از قبیل فینیقیه یهودی ها و اهالی فلسطین و سوریه

 

ا. چنگ آسوری سازی مثلث شکل بوده و در موقع نواختن آن را زیر بغل چپ قرار می داده هر وقت نوازنده می خواسته است صدا را خاموش کند دست چپ را روی سیم ها می تا ده رسیده، قسم دیگر بزرگتر بوده و ایستاده نواخته می شده و از 14 تا ۲۰ سیم داشت ۲. سیتار آسوری از پنج تا ده تار داشته.

 

آلات موسیقی دیگری که با اختلافات جزئی شبیه به سازهای مذکور در فوق است داشته اند. مخصوصا اشاراتی که در کتاب تورات شده معلوم می شود که موسیقی یهود اهمیت داشته چنانکه یکی از پیغمبران یهود به نام حضرت داود خود آوازی خوش داشته و عده زیادی سرایندگان و نوازندگان دور او بوده و زبور داود با الحان مخصوصی خوانده می شده همچنین اهالی آسیای صغیر مانند ساکنان لیدیه و فریکیه و درین ها از موسیقی یونانی نیز اقتباساتی کرده بودند و چون این کشورها نیز به تصرف شاهان هخامنشی در آمدند موسیقی آنها هم شاید در موسیقی ما بی اثر نبوده است.

مقالات مرتبط

محصولات تصادفی

0 دیدگاه

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد

    طراحی سایت