خانه انجمن ها تئوری موسیقی کتاب یا جزوه ریتم خوانی پاسخ به: کتاب یا جزوه ریتم خوانی

#4213
Mahor
مدیرکل

خواهش می كنم …