آموزش تصویری کیبورد

نقد و بررسی تخصصی آموزش تصویری کیبورد

آموزش تصویری کیبورد

شامل دوعدد دی وی دی تصویری قابل پخش بر روی پلیرهای خانگی

مدرس : جلیل سجاد

 

شامل دروس :

آموزش کیبورد
تئوری موسیقی : وزن یا ریتم
تئوری موسیقی : انواع میزا ن ها
تمرین دست راست : دروس ۱-۹
تمرین دست راست : دروس ۱۰ – ۱۶
تمرین دست راست : دروس ۱۹ – ۲۵
اجرای شماره ۱
تمرین دست چپ : ۱-۸
تمرین دست چپ : ۹-۱۲ و اجرای شماره ۲
تمرین دست چپ : دروس ۱۳-۲۰
تمرین دست چپ : دروس ۲۱- ۲۴ و اجرای شماره ۳
اجرای شماره ۴
اجرای شماره ۵
تمرین دست چپ : دروس ۲۵ – ۳۱
اجرای شماره
تمرین هر دو دست قسمت ۱
قطعاتی برای هر دو دست قسمت ۱
اجرای شماره ۷
اتود شور ۱
قطعاتی برای هر دو دست قسمت ۲
اتود شور ۲
تمرین هر دو دست قسمت ۲
تمرین هر دو دست قسمت ۳
اجرای شماره ۸
اجرای شماره ۹
آشنایی با استاد

گشت و گذار در ماهور

طراحی سایت