خرک استخوانی تار مدل طلایی

نقد و بررسی تخصصی خرک استخوانی تار مدل طلایی

خرک استخوانی تار

خرک تار ماننده دیگر خرک ها در سازهای دیگر وظیفه نگهداری سیم ها را با فاصله ی مناسب از بدنه ی ساز را بر عهده دارد.

خرک در ساز تار بسیار مهم است .

خرک های قدیمی و استخوانی از ارزش بیشتری برخوردارند هرچند خرک های پلاستیکی نیز امروزه موجود است .

گشت و گذار در ماهور

طراحی سایت