خرک سه تار

نقد و بررسی تخصصی خرک سه تار

خرک سه تار

تکه ای چوب که در سمت بالایی خود تازک شده تا در ارتعاش سیم ها تاثیری نداشته باشد

خرک در همه ساز ها وظیفه نگهداری سیم را دارد

و دلیل وجود آن حفظ ارتفاع سیم از بدنه ساز می باشد .

گشت و گذار در ماهور

طراحی سایت