خرک ویولن ابرت فرانسه

نقد و بررسی تخصصی خرک ویولن ابرت فرانسه

خرک ویولن ابرت

یکی از مرغوبترین خرک ویولن های جهان است .

خرک ویولن

خریک ویولن مانند مابقی سازهای زهی وظیفه نگهداری سیم ها را در فاصله ای بالاتر از دسته دارد

که اکشن ساز را شامل می شود .

به همین دلیل استفاده از خرک مناسب بسیار تاثییر دارد .

گشت و گذار در ماهور

طراحی سایت