سه تار کریمی

نقد و بررسی تخصصی سه تار کریمی

سه تار

معمولی و نسبتا با کیفیتی که برای شروع نوازندگی سه تار مناسب می باشد .

گشت و گذار در ماهور

طراحی سایت