سیم سه تار دراب

نقد و بررسی تخصصی سیم سه تار دراب

سیم سه تار دراب

از مرغوبترین سیم های تار و سه تار مارك دراب است

كه با قطر های مختلفی عرضه می گردد

به اعداد قطر  روی پاكت سیم ها نگاه كنید .

 

گشت و گذار در ماهور