کتاب شیوه نوین آموزش ویولن

نقد و بررسی تخصصی کتاب شیوه نوین آموزش ویولن

کتاب شیوه نوین آموزش ویولن

نام کتاب         شیوه نوین آموزش ویولن

نویسنده         عباس دهقانیان

سال انتشار    1395

ناشر             عارف

نوضیحات        کتاب اول – آموزش بر اساس گامهای ماژور (ماهور)

گشت و گذار در ماهور