صدای رعد

نقد و بررسی تخصصی صدای رعد

ساز صدای رعد

یک ساز افکتی و فضا سازی

که صدایی بسیار خاص دارد و هر شنونده ای که برای بار اول صدای آن را می شنود تعجب می کند

احساس ترس و دلهره در نمایش ها و قطعه ها به خوبی با این صدا القا خواهد شد

 

سازهای فضاسازی و افکتی

مشاهده همه

گشت و گذار در ماهور

طراحی سایت
افتتاح بخش هنرهای تجسمی !!! (گروه هنری ماهور)
چه خبره ؟