نقد و بررسی تخصصی نی فلزی

نی فلزی

سیستم این ساز دقیقا مانند نی هفت بند است تنها از جنس فلز برنج و مقداری کوتاه تر است

صدایی بم دارد و به صدا در آوردن ساده تر از ساز نی هفت بند است .

گشت و گذار در ماهور

طراحی سایت