پایه زمینی گیتار

نقد و بررسی تخصصی پایه زمینی گیتار

پایه زمینی گیتار

  • نوعی نگهدارنده گیتار که گیتار را سرپا نگه می دارد
  • محصول مقاوم
  • قابل جمع شدن به اندازه 20 سانتی متر

 

گشت و گذار در ماهور

طراحی سایت