پیچ کوک گیتار

نقد و بررسی تخصصی پیچ کوک گیتار

پیچ کوک گیتار

چرخ دنده ای که در قسمت بالایی گیتار نسب می شود و با استفاده از آن سیم های گیتار را کوک می کنند

بعضی از چرخ دنده ها پس از مدتی کم کم بر اثر فشار سیم حرکت می کنند و باعث میشود

سیم کوک خود را از دست بدهد

این امر ممکن است مدام تکرار شود و نوازنده ناچار است پیش کوک دیگری را در آن قسمت نسب کنید .

 

گشت و گذار در ماهور

طراحی سایت