پیک گیتار چوبی

نقد و بررسی تخصصی پیک گیتار چوبی

پیک گیتار از لوازم پر استفاده گیتار است

جنس : چوب ایرانی

استحکام : متوسط

 

گشت و گذار در ماهور

طراحی سایت