کاپو بندی گیتار

نقد و بررسی تخصصی کاپو بندی گیتار

کاپو

ابزاری در گیتار است که زمانی که یک قطعه تماما از یک باره پایینتر اجرا می شود

آن را بر روی آن باره می بندند تا نواختن راحتتر شود و نیاز نباشد برای همه ی آکورد ها از انگشت اشاره برای بستن و گرفتن آن

باره استفاده کرد .

کاپور گیتار بندی را می توانید از ما خریداری کنید .

 

گشت و گذار در ماهور

طراحی سایت