کاپو گیتار پرفشنال

نقد و بررسی تخصصی کاپو گیتار پرفشنال

کاپو گیتار پرفشنال

كاپو گیتار وسیله ای است كه بصورت گیره ای روی باره های گیتار قفل می شود

و دیگر نیاز نیست همه اكورد ها را با انگشت اشاره

به صورت باره بگیریم .

گشت و گذار در ماهور

طراحی سایت