کتاب خودآموز دف و فنون دف نوازی

نقد و بررسی تخصصی کتاب خودآموز دف و فنون دف نوازی

کتاب خودآموز دف و فنون دف نوازی

 

نویسنده     بهزاد مردانی
دارای  175 درس آموزشی
4 قطعه تکنوازی
معرفی 15 مقام دف
+ به همراه فیلم آموزش

گشت و گذار در ماهور