شبی با هارمونیكا

گزارش شبی با هارمونیكا

اخبار،نقدها،گزارش ها - ۴ اسفند ۱۳۹۷ توسط

شبی با هارمونیكا با همكاری انجمن موسیقی دشتستان و مجتمع فرهنگی هنری شهید شاهینی برگزار شد در این اجرا ...

هفدهمین نشست موسیقی دشتستان

گزارش هفدهمین نشست موسیقی

اخبار،نقدها،گزارش ها - ۱۴ دی ۱۳۹۷ توسط

17 همین نشست موسیقی دشتستان دیشب 13 دی به روی صحنه رفت این نشست که شامل دو بخش آموزشی ...

طراحی سایت