اطلاعیه شماره دو (دومین جشنواره موسیقی ماهور)

جشنواره موسیقی ماهور - 28 اردیبهشت 1399 توسط

اطلاعیه دومین جشنواره ملی ماهور جشنواره موسیقی ماهور دومین دوره خود را با هدف ایجاد انگیزه در هنرجویان ...

ویدئو های اولین جشنواره موسیقی ماهور2

ویدئو نوازندگان اولین جشنواره ماهور

جشنواره موسیقی ماهور - 17 فروردین 1399 توسط

ویدئو نوازندگان اولین جشنواره ماهور ، در این قسمت تعدادی از ویدئو های ارسال شده برای اولین ...

اطلاعیه دومین جشنواره ملی ماهور

جشنواره موسیقی ماهور - 9 فروردین 1399 توسط

اطلاعیه دومین جشنواره ملی ماهور جشنواره موسیقی ماهور دومین دوره خود را با هدف ایجاد انگیزه در هنرجویان ...

دومین جشنواره ماهور

فراخوان دومین جشنواره موسیقی ماهور

جشنواره موسیقی ماهور - 2 بهمن 1398 توسط

فراخوان دومین جشنواره موسیقی ماهور جشنواره موسیقی ماهور دومین دوره خود را با هدف ایجاد انگیزه در هنرجویان ...

اختتامیه اولین جشنواره موسیقی ماهور

اختتامیه اولین جشنواره موسیقی ماهور

جشنواره موسیقی ماهور - 1 اردیبهشت 1398 توسط

اختتامیه اولین جشنواره موسیقی ماهور   یک اردیبهشت در سالن فرهنگ برازجان برگزار شد خوشبختانه این اختتامیه جشنواره با استقبال ...

لوح های اولین جشنواره موسیقی ماهور

آخرین اخبار اختتامیه

جشنواره موسیقی ماهور - 31 فروردین 1398 توسط

اولین جشنواره موسیقی ماهور فردا به اخرین ایستگاه خود می رسد این جشنواره که با ارسال اثاری از ...

کاندیدای جشنواره ماهور

کاندید های اولین جشنواره موسیقی ماهور

جشنواره موسیقی ماهور - 30 فروردین 1398 توسط

کاندید های اولین جشنواره موسیقی ماهور داوری های اولین جشنواره موسیقی ماهور به پایان رسید و طبق اعلام هیئت ...

اختتامیه جشنواره موسیقی ماهور

اختتامیه اولین جشنواره موسیقی ماهور

جشنواره موسیقی ماهور - 30 فروردین 1398 توسط

اولین جشنواره موسیقی ماهور در ایستگاه پایانی در اخرین مرحله اولین جشنواره موسیقی ماهور داوری ها توسط : محسن دوراهکی ...

جشنواره ماهور

پایان مهلت ارسال اولین جشنواره ماهور

همه - 26 فروردین 1398 توسط

اولین جشنواره موسیقی ماهور در ایستگاه های پایانی دیشب راس ساعت 24 مهلت ارسال اثر به اولین جشنواره ...

داوران کوبه ای

داوران جشنواره – بخش کوبه ای

جشنواره موسیقی ماهور - 22 فروردین 1398 توسط

اعلام داوران بخش کوبه ای اولین دوره جشنواره موسیقی ماهور در واقع جشنواره موسیقی ماهور یك جشنواره بزرگ ...

داوران بخش آزاد

داوران جشنواره ، بخش آزاد

اخبار،نقدها،گزارش ها - 18 فروردین 1398 توسط

اعلام داوران بخش آزاد اولین دوره جشنواره موسیقی ماهور در واقع جشنواره موسیقی ماهور یك جشنواره بزرگ و ...

داوران ویولن

داوران جشنواره ، بخش ویولن

اخبار،نقدها،گزارش ها - 14 فروردین 1398 توسط

جشنواره موسیقی ماهور یك جشنواره بزرگ و ملیست كه از سراسر ایران می توانید در آن شركت ...

طراحی سایت