رقص مردان

رقص و انواع آن

مقالات آموزشی - 26 شهریور 1399 توسط

رقص ، قبل از هر چیزی ما را به یاد حركات موزون و هماهنگ مداومی می اندازد ...

موسیقی در ملل مشرق

اشاره ای به موسیقی ملل مشرق

مقالات آموزشی - 27 اسفند 1398 توسط

اشاره ای به موسیقی ملل مشرق در گذشته : مصری ها: مصری ها از موسیقی بهره داشته اند و ...

ساز صدای باران

آموزش ساخت ساز صدای باران

مقالات آموزشی - 26 دی 1398 توسط

ساز صدای باران در این یادداست به آموزش ساخت ساز صدای باران یا آبشار یا صدای آب خواهیم ...

راهكارهای رفع استرس در اجرای زنده

راهكار های رفع استرس در اجرا

بررسی راهكارهای عملی (خودتلقینی و ...) رفع استرس در اجرا : پس از شناخت علمی هورمونهای استرس و ...

اتفاقات اجرای زنده

بررسی اتفاقات ممكن در اجرای زنده

مقالات آموزشی - 13 آذر 1398 توسط

بخشی از كتاب تمرین تا اجرای زنده نوشته سبحان حیدری : بررسی اتفاقات اجرای زنده دیگر مطالب مربوط كه ...

رفع استرس در اجرا

هورمون های استرس زا در اجرا

مقالات آموزشی - 16 آبان 1398 توسط

هورمون های استرس زا شاید بررسی پزشكی هورمون های استرس زا و ... كار بیهوده ای باشد ، ...

شرایط اجرای زنده

تمرین در شرایط سختتر از اجرا

مقالات آموزشی - 4 آبان 1398 توسط

تا كنون بخش های مختلفی از كتاب تمرین تا اجرای زنده اثر سبحان حیدری را مطالعه كرده ...

همسرائی

تاریخچه همسرائی (بخش دوم)

مقالات آموزشی - 30 مهر 1398 توسط

در قسمت قبل تاریخچه همسرائی بخش اول مباحث مفیدی را مطالعه كردیم و اما در ادامه : تذكار ...

موسیقی و هیجان

موسیقی و هیجان

مقالات آموزشی - 11 مهر 1398 توسط

موسیقی و هیجان «موسیقی می تواند دو کار انجام دهد. می تواند مانند پلی باشد که فاصله ی ...

همسرائی

تاریخچه همسرائی (بخش اول)

مقالات آموزشی - 25 شهریور 1398 توسط

همسرائی ریشه در سرودهای مذهبی و موسیقی کلیسایی عهد باستان دارد. ادعیه و اوراد کتاب مقدس در مراسم ...

رفع استرس در اجرای زنده

ماهیت استرس در اجرا

مقالات آموزشی - 24 مرداد 1398 توسط

ماهیت استرس و راهكار های غلبه بر آن تا کنون بخش های مختلفی از کتاب "تمرین تا اجرای ...

ژان دورینگ

نگاهی به عقاید ژان دورینگ (بخش اول)

موسیقی ایرانی - 19 مرداد 1398 توسط

 ژان دورینگ به مقایسه ی بین موسیقی سازان دیروز و امروز می پردازد: «وضعیت حاکم بر موسیقی سی ...