مینیاتور

مینیاتور ایرانی از گذشته تا حال/ بخش دوم

نقاشی و تابلو - ۳۰ آذر ۱۳۹۹ توسط

  مینیاتور ایرانی  از گذشته تا حال بخش اول  …

نقاشی مینیاتور

مينياتور ايراني از گذشته تا حال( بخش اول)

نقاشی و تابلو - ۲۶ آذر ۱۳۹۹ توسط

       تعریف مینیاتور خردنگري يا مينياتور با ريشه…