مینیاتور

مینیاتور ایرانی از گذشته تا حال/ بخش دوم

  مینیاتور ایرانی  از گذشته تا حال بخش اول   مکتب تبریز مکتب تبریز:  دوران تحول شکوفایی هنری و تاریخی - ...

نقاشی مینیاتور

مينياتور ايراني از گذشته تا حال( بخش اول)

       تعریف مینیاتور خردنگري يا مينياتور با ريشه كلمه ي لاتين مينيموم، در لغت به معناي كوچك تر ...