نحوه خرید در بخش قوانین خرید توضیح داده شده است

همچنین نحوه ی پیگیری خرید و … در همان بخش موجود است

در صورت اینكه سوالی در مورد موجودی و … داشتید می توانید از طریق پیامك به شماره :

09178735793

.

ارتباط برقرار كنید .

 

با تشكر .