آكورد

آکورد چیست و انواع آن را بهتر بشناسیم

اغلب نوازندگان موسیقی می خواهند بدانند آکورد چیست و انواع آن را بهتر بشناسند : برای مطالعه این ...

چگونه قطعات پیانو را زیباتر بنوازیم ؟

سازهای کلاویه ای - 6 تیر 1398 توسط

معلم پیانو باید هنرجو را با سبک های مختلف موسیقی و تفاوت های اجرایی هر دوره آشنا ...