آكورد

آکورد چیست و انواع آن را بهتر بشناسیم

اغلب نوازندگان موسیقی می خواهند بدانند آکورد چیست و انواع…

چگونه قطعات پیانو را زیباتر بنوازیم ؟

سازهای کلاویه ای - 6 تیر 1398 توسط

معلم پیانو باید هنرجو را با سبک های مختلف موسیقی…