آموزش نی انبان

آموزش نی انبان

نی انبان - 10 خرداد 1398 توسط

شناخت آموزش نی انبان : در این نوشته در نظر داریم روش ها و متد های آموزشی نی ...

نی انبان

مراحل ساخت لبی چوبی نی انبان

نی انبان - 5 خرداد 1398 توسط

در این یادداشت سعی داریم مراحل ساخت یک لبی چوبی نی انبان را برای شما توضیح دهیم ...

نی انبون

آموزش بستن لبی نی انبان

نی انبان - 14 اردیبهشت 1398 توسط

لبی چوبی نی انبان قسمتی از نی انبان است که در جهت مخالف دسته روی پوست یا انبان ...

پیکک-نی-انبان

نحوه ی ساخت پیكك (پیكو)

همه - 4 فروردین 1398 توسط

ساخت پیکک یا پیکو   پیکک اصلیترین بخش یک نی انبان است که تولید صدا می کند در واقع اصل ...

نی انبان

شناخت كیفیت و خرید نی انبان

نی انبان - 18 بهمن 1397 توسط

برای شناخت یك نی انبان مرغوب و یك خرید مطمئن نیاز هست كه یكسری توضیحات را بخوانید تا فریب ...

نی انبان

تنظیم كردن و نگهداری نی انبان

نی انبان - 4 مهر 1397 توسط

شاید برای شما سوال پیش آمده باشد  كه چرا بعد از مدتی استفاده نكردن از نی انبان یا نی ...

تعمیرات ساز

تعمیرات نی انبان

نی انبان - 3 تیر 1397 توسط

تعمیرات نی انبان   تعمیرات نی انبان از آنجایی كه نی انبان یك ساز محلی است و جایی بصورت استاندارد و ...

آناتومی ساز نی انبان

نی انبان - 17 خرداد 1397 توسط

آناتومی ساز نی انبان   آناتومی ساز نی انبان آناتومی ساز نی انبان را اگر بخواهیم بررسی كنیم باید بگوییم بطور ...

نی انبان

نی انبان را بیشتر بشناسیم

نی انبان - 12 خرداد 1397 توسط

نی انبان را بیشتر بشناسیم نی انبان را بیشتر بشناسیم نی انبان . [ ن َ / ن ِ اَم ْ ] ...