آموزش نی انبان

آموزش نی انبان

نی انبان - 10 خرداد 1398 توسط

شناخت آموزش نی انبان : در این نوشته در نظر…

نی انبان

مراحل ساخت لبی چوبی نی انبان

نی انبان - 5 خرداد 1398 توسط

در این یادداشت سعی داریم مراحل ساخت یک لبی چوبی…

نی انبون

آموزش بستن لبی نی انبان

نی انبان - 14 اردیبهشت 1398 توسط

لبی چوبی نی انبان قسمتی از نی انبان است که…

پیکک-نی-انبان

نحوه ی ساخت پیكك (پیكو)

همه - 4 فروردین 1398 توسط

ساخت پیکک یا پیکو   پیکک اصلیترین بخش یک نی…

نی انبان

شناخت كیفیت و خرید نی انبان

نی انبان - 18 بهمن 1397 توسط

برای شناخت یك نی انبان مرغوب و یك خرید مطمئن…

نی انبان

تنظیم كردن و نگهداری نی انبان

نی انبان - 4 مهر 1397 توسط

شاید برای شما سوال پیش آمده باشد  كه چرا بعد…

تعمیرات ساز

تعمیرات نی انبان

نی انبان - 3 تیر 1397 توسط

تعمیرات نی انبان   تعمیرات نی انبان از آنجایی كه…

آناتومی ساز نی انبان

نی انبان - 17 خرداد 1397 توسط

آناتومی ساز نی انبان   آناتومی ساز نی انبان آناتومی…

نی انبان

نی انبان را بیشتر بشناسیم

نی انبان - 12 خرداد 1397 توسط

نی انبان را بیشتر بشناسیم نی انبان را بیشتر بشناسیم…