آموزش چنگ رومی جلسه سوم

چنگ رومی - ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ توسط

یادداشت های آموزش رایگان چنگ رومی ، برای درك بهتر…

آموزش چنگ رومی جلسه دوم

چنگ رومی - ۹ بهمن ۱۳۹۹ توسط

با ادامه آموزش ساز چنگ رومی در خدمت شما عزیزان…

آموزش چنگ رومی جلسه اول

چنگ رومی - ۱۵ دی ۱۳۹۹ توسط

خب پس از شناخت ساز در پست های قبل برای…

چنگ رومی

اجزای ساز و استایل نگهداشتن چنگ رومی

چنگ رومی - ۲۰ آبان ۱۳۹۹ توسط

در یادداشت قبل كمی در مورد ساز چنگ رومی صحبت…

ساز لیرا

شناخت ساز لیرا یا چنگ رومی

چنگ رومی - ۲۳ مهر ۱۳۹۹ توسط

ساز لیرا ، یا همان چنگ رومی یا یونان باستان…