نگاهی علمی به چوب ویلن

نگاهی علمی به چوب ویولن (بخش دوم)

ویولن - ۲۱ تیر ۱۳۹۸ توسط

با بخش دوم و پایانی از نوشته : نگاهی علمی…

چوب وبولن

نگاهی علمی به چوب ویولن (بخش اول)

ویولن - ۱۱ تیر ۱۳۹۸ توسط

شناخت علمی چوب ویولن و دیگر سازهای موسیقی دانستن این…

ساخت ویولن

متد علمی ساخت ویولن

ویولن - ۱ تیر ۱۳۹۸ توسط

ساخت ویولن کارلین هاتچینز، پانزدهم مردادماه ده سال پیش و…