نگاهی علمی به چوب ویلن

نگاهی علمی به چوب ویولن (بخش دوم)

ویولن - 21 تیر 1398 توسط

با بخش دوم و پایانی از نوشته : نگاهی علمی به چوب ویلن در خدمت شما هستیم . شما ...

چوب وبولن

نگاهی علمی به چوب ویولن (بخش اول)

ویولن - 11 تیر 1398 توسط

شناخت علمی چوب ویولن و دیگر سازهای موسیقی دانستن این مسئله می تواند به انتخاب بهتر در خرید ...

ساخت ویولن

متد علمی ساخت ویولن

ویولن - 1 تیر 1398 توسط

ساخت ویولن کارلین هاتچینز، پانزدهم مردادماه ده سال پیش و در سن ۹۸ سالگی در خانه اش در ...