بسته آموزشی سازدهنی

چرا سازدهنی ؟

گالری - ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ توسط

چرا سازدهنی ؟ چرا سازدهنی ؟ این ویدئو جهت آشنایی…

آموزش سازدهنی ترمولو

آشنایی با دوره آموزشی سازدهنی ترمولو

گالری - ۱۰ فروردین ۱۳۹۷ توسط

آشنایی با دوره آموزشی سازدهنی ترمولو   آشنایی با دوره…

روش قرارگیری لب های در سازدهنی

روش قرار گیری لب ها در سازدهنی

گالری - ۳ فروردین ۱۳۹۷ توسط

روش قرار گیری لب ها در سازدهنی     این…