Musicology

موسیقی درمانی چیست ؟

موسیقی درمانی - 28 تیر 1398 توسط

در مورد اینکه موسیقی درمانی چیست ؟ بخشی گسترده در…

تاثیر موسیقی بر یادگیری

تاثیر موسیقی بر یادگیری

موسیقی درمانی - 13 تیر 1398 توسط

تاثیر موسیقی بر یادگیری تفکر و یادآوری در مغز افراد…

موسیقی درمانی

موسیقی درمانگر کیست ؟ (بخش دوم)

موسیقی درمانی - 23 خرداد 1398 توسط

شما می توانید بخش اول این یاداشت را در اینجا…

موسیقی در دوران تحصیل

موسیقی در دوران تحصیل

موسیقی کودک - 16 خرداد 1398 توسط

تأثیر موسیقی در دوران تحصیل اثرات روی هوش و یادگیری:…

موسیقی درمانگر است

موسیقی درمانگر کیست ؟ (بخش اول)

موسیقی درمانی - 6 خرداد 1398 توسط

موسیقی درمانگر ؟ آیا واقعا موسیقی خواص درمانی دارد ؟…

harmonicalogy

فواید پزشكی سازدهنی (بخش دوم)

مقالات آموزشی - 6 خرداد 1397 توسط

فواید پزشكی سازدهنی (بخش دوم)   در ادامه عملکرد ریه…

پزشكی سازدهنی

فواید پزشكی سازدهنی

سازدهنی - 1 خرداد 1397 توسط

فواید پزشكی سازدهنی   فواید پزشكی سازدهنی هارمونیکالوژی فواید پزشکی…