Musicology

موسیقی درمانی چیست ؟

موسیقی درمانی - ۲۸ تیر ۱۳۹۸ توسط

در مورد اینکه موسیقی درمانی چیست ؟ بخشی گسترده در…

تاثیر موسیقی بر یادگیری

تاثیر موسیقی بر یادگیری

موسیقی درمانی - ۱۳ تیر ۱۳۹۸ توسط

تاثیر موسیقی بر یادگیری تفکر و یادآوری در مغز افراد…

موسیقی درمانی

موسیقی درمانگر کیست ؟ (بخش دوم)

موسیقی درمانی - ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ توسط

شما می توانید بخش اول این یاداشت را در اینجا…

موسیقی در دوران تحصیل

موسیقی در دوران تحصیل

موسیقی کودک - ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ توسط

تأثیر موسیقی در دوران تحصیل اثرات روی هوش و یادگیری:…

موسیقی درمانگر است

موسیقی درمانگر کیست ؟ (بخش اول)

موسیقی درمانی - ۶ خرداد ۱۳۹۸ توسط

موسیقی درمانگر ؟ آیا واقعا موسیقی خواص درمانی دارد ؟…

harmonicalogy

فواید پزشكی سازدهنی (بخش دوم)

مقالات آموزشی - ۶ خرداد ۱۳۹۷ توسط

فواید پزشكی سازدهنی (بخش دوم)   در ادامه عملکرد ریه…

پزشكی سازدهنی

فواید پزشكی سازدهنی

سازدهنی - ۱ خرداد ۱۳۹۷ توسط

فواید پزشكی سازدهنی   فواید پزشكی سازدهنی هارمونیکالوژی فواید پزشکی…