خرك سنتور

نقد و بررسی تخصصی خرك سنتور

خرك سنتور

خرك سنتور از محصولات جانبی سنتور است

كه در زیر سم سنتور قرار می گیرد و سپس سیم ها كوك می شوند .

انواع این خرك ها را با بهترین قیمت از سایت موسیقی ماهور خریداری كنید .

گشت و گذار در ماهور

طراحی سایت