هدایت کننده آرشه

نقد و بررسی تخصصی هدایت کننده آرشه

هدایت کننده آرشه

محصولیست برای نوازندگان مبتدی ویولن

كه ارشه را هدایت می كند تا در مسیری درست حركت كند ، بسیار مفید بوده و پس از مدتی نوازنده ویولن به استایل درست عادت می كند و می تواند هدایت كننده را كنار بگزارد .

گشت و گذار در ماهور

طراحی سایت