هندل گیتار (آچارکوک)

نقد و بررسی تخصصی هندل گیتار (آچارکوک)

هندل یا آچار کوک گیتار

جهت تسریع در چرخاندن پیچ کوک های گیتار از این ابزار استفاده می شود .

+در رنگ های مختلف

 

گشت و گذار در ماهور

طراحی سایت