طلق ضرب

نقد و بررسی تخصصی طلق ضرب

طلق ضرب

زمانی كه طلق ساز ضرب شل یا پاره می شود و نیاز به تعویض دارد

با بازكردن پیچ های ساز این قسمت را تعویض می كنند .

این طلق در ابعاد استاندارد ضرب های موجود در بازار است .

گشت و گذار در ماهور

طراحی سایت